Prítomné sú drevené pódiá, určené na sedenie Zdroj: Miro Pochyba