Nová koncertná hala v Karlových Varoch. Zdroj: Petr Hájek Architekti