Návrh športového areálu STU v Trnave obsahuje aj mobiliár. Zdroj: GREEBN ARCHITECTURE SK, studio 5dimensions