Kým z ulice je budova zahalená od nádvoria ktoré slúži ako centrálny stretávací bod je plne priehľadná.