Vizualizácia: Kultúrne centrum Hviezda v Trnave. Autori: Michal Romanec, Patrik Kuva, Michal Buranovský, Tomáš Pohanič, Igor Pohanič, Bohdan Hollý, Adela Tichá, Jozef Šefčík. Zdroj: Tomáš Pohanič, Patrik Kuva