Horizontálny rez delí budovu na dve časti. Spodná je cez oporné múry organicky prepojená s okolitým terénom a horná odkazuje na funkcionalistické vily v okolí.