Rekonštrukcia interiéru Divadla Aréna Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj