Pre zlý stav plôch si na prízemí našla miesto betónová podlaha