Mestská plaváreň Trebišov Zdroj: Zoltán Kanócz, Patrik Panda