Veľké okná rámujú pohľady do okolia. Zdroj: Reiulf Ramstad Arkitekter