02 P2 po zatepleni polystyrenom 100mm unik tepla cez spalety okien