Stanica Písnice, pohľad z eskalátoru k nastupištu. Zdroj: Dopravný podnik hlavného mesta Prahy