Polyfunkčný komplex Bosákova, Bratislava, 4. etapa, sekcia C Zdroj: Miro Pochyba