1 / 7
Pietne miesto sa nachádza v areáli vojenského cintorína 2. svetovej vojny Háj Nicovô.