3 / 7
Minimalistická forma si vyžiadala precízny statický návrh.