Corwin predstavil investičný zámer Obnovy a dostavby severnej časti areálu na jeseň 2020 a odvtedy čaká na záväzné stanovisko mesta. Zdroj: Corwin