Dôraz bol kladený na detail, proporcie a materiály. Zdroj: Pavel Kudivany