20 / 21
Fasáda prístavby bloku B na Hollého ulici je jednoduchá, s preskleným pásovým rizalitom. Zdroj: Miro Pochyba