11 / 21
Pacient bude mať k dispozícii vlastnú „kóju“ pri podávaní chemoterapie a zvýšené súkromie. Zdroj: Miro Pochyba