Nový objekt sa vďaka kvalitnému návrhu javí, akoby tam stál celý čas. Zdroj: James Ewing/JBSA