Späť na článok Hľadisko morského divadla 1 / 21

Podľa druhu literárneho diela si každý návštevník môže v knižnici vybrať aj druh posedenia. K dobrej knihe ešte dobrá káva, ktorú ponúka malá kaviareň na prízemí, navrhnutá v miernom ústraní vzhľadom na čitáreň. Foto: He Bin