Späť na článok Hľadisko morského divadla 6 / 21

Strohý betónový zjav knižnice chceli Vector architekti poľudštiť a rozhodli sa na to použiť klasickú metódu latového šalovania. Jednotný monolit tak získal jemný detail dreveného reliéfu. K idei odtlačkov ich priviedli šľapaje v piesku, ktoré sú stopou prítomnosti človeka. Foto: Xia Zhi