Späť na článok Hľadisko morského divadla 8 / 21

Už od začiatku projektu bolo zrejmé, že výhľad na more ako nekonečné, neustále sa meniace prírodné javisko je rovnako dôležitý ako knihy v knižnici. Návrh sa preto začal vyvíjať z priečnej rezovej schémy. Kontakt s vodou je aj dôvodom špecifickej polohy stavby.