Schátraný stav Domu kultúry v Trnávke v roku 2022 Zdroj: Google Street View