Terapeutické miestnosti sú situované v moduloch na poschodí a dotvárajú ich veľké svetlíky, vďaka ktorým môže pacient pri rozhovore s lekárom ležať s pohľadom upretým na nebo.  Zdroj: BoysPlayNice