Architektonický charakter budovy, jej dispozično-prevádzkového riešenia a exteriér vytvorili holandskí architekti z DUTCH HEALTH ARCHITECTS (ďalej ako DHA). Zdroj: Miro Pochyba