Miestnosť, kde budú umiestnené inkubátory. Zdroj: Miro Pochyba