V hlavnom priestore predajne sa nad hlavami vznáša zlatá inštalácia. Zdroj: Curiosity