Bufet v spoločných priestoroch gymnázia a Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku
Bufet v spoločných priestoroch gymnázia a Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku Zdroj: TATRA ATELIÉR