Elokované pracovisko SOŠ v Rakúsoch
Elokované pracovisko SOŠ v Rakúsoch Zdroj: PSK