Miesto je časopriestorový matrix s množstvom neviditeľných dopovedaných a nedopovedaných vzťahov, ktoré nás vždy vyzývajú ku komunikácii. Zdroj: Martin Frič