Priestor pred realizáciou a po uskutočnení finálnych zásahov na Mudroňovej ulici Zdroj: Bratislava - hlavné mesto SR