Späť na článok Veža z ortuti 1 / 6

Exteriérový bazén vznikol v mieste kde sa veža otáča.