Na stenách bol použitý smrekový obklad. Zdroj: BoysPlayNice