Obnovené boli aj kazetové stropy a ďalšie umelecké časti objektu Zdroj: Miro Pochyba