Bunky tvoria samostatnú vrstvu s vlastnými pravidlami a materialitou. Zdroj: Matej Hakár