Študentka vo svojej práci navrhla aj veže pre vtáctvo, ktoré by boli umiestnené v priestore Filiálky Zdroj: Kristína Rózsová