Súkromný salón ladený do bronzových tónov. Zdroj: Curiosity