Budova NBS na Ulici Imricha Karvaša. Budova bola slávnostne otvorená dňa 23. mája 2002. Zdroj: archív redakcie