Najväčšia sála s reštaurovanou výmaľbou klenby. Zdroj: Hana Baňacká