Otvor v stene umožňuje neustály vizuálny kontakt. Zdroj: Studio Flusser