Aj spálňa môže byť herňou. Žinenky je možné schovať do príslušných otvorov. Zdroj: Studio Flusser