5 / 5
Cieľom revitalizácie historického objektu pôvodnej fary z prelomu 19. a 20. storočia bolo zachovanie vonkajšieho výzoru domu. Zdroj: Velux