4 / 6
Celý priestor hostinca sa otvára aj v pozdĺžnom smere. Zdroj: Velux