Robotník od Ladislava Majerského z konca 20. rokov.