Blok uzavrela dostavba budovy Krajskej odborovej rady Igor Teplan st. Ladislav Kmeť.