04 Východné priečelie bloku – hlavná fasáda polikliniky František Eduard Bednárik.A