25 / 31
Súčasťou vrchného poschodia, ktoré slúži ako reprezentatívne miesto na stretávanie s klientmi, je tiež zasadacia miestnosť v tlmených tónoch. Zdroj: Studio Flusser