Dom má črty lokálneho ľudového staviteľstva: vertikálny tmavý obklad, pomerne symetrické rozloženie okien a absencia ozdôb či výbežkov. Zdroj: Ing. arch. Ondrej Palenčar (TRI.ŠTRNÁSŤ architekti)