Celú kompozíciu na parcele dopĺňa malá drevená kôlňa a pec na chleba. Zdroj: Ing. arch. Ondrej Palenčar (TRI.ŠTRNÁSŤ architekti)